Öğretmenler İçin

“Kidory” uygulaması, öğrencilerinizin dili kullanma becerilerini geliştirecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri harika bir eğitim uygulamasıdır. ‘Kidory’ uygulamasını sınıf içerisinde kullanırken ikili veya üçlü gruplar oluşturabilir, öğrencilerinizin iş birliği yapmasını destekleyebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce gibi dil becerisi ile ilgili derslerde öğrenciler tarafından bir ürün ortaya çıkarılması, kazanımlarda yer alan üst düzey becerilerin de öğrenilmesini sağlar. ‘Kidory` uygulaması sayesinde öğrencileriniz dijital okuryazarlık seviyelerini geliştirebilir, kağıt yerine teknolojinin imkanlarını kullanarak ürün oluşturabilir ve bu ürünü arkadaşlarıyla paylaşabilir.

Öğrencilerin günlük yaşantılarında sık sık dijital araçlarla etkileşim halinde olmaları ders ortamında da eğitim teknolojilerinin öğrenciler için ilgi çekici olmasını sağlamaktadır.

Eğitim teknolojileri öğrencilerin dijital becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılık, eleştirel düşünme, üretkenlik, sorumluluk alma, iletişim gibi 21. yy becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

İşte bu yüzden, eğitimin hemen her düzeyinde çeşitli kazanımları karşılayan yeni dijital eğitim aracı “Kidory”ı sizlere sunuyoruz!

SEN DE YAZ farklı eğitim kademelerinde nasıl kullanılır?

Anaokulu

Özellikle okul öncesi yaş grubu için tercih edilen sessiz kitaplar, öğretmenlere ve ebeveynlere çocuklarla iletişim kurmaları için yeni bir köprü oluşturuyor.

“Kidory”ın web sayfasında bulunan kitap şablonlarını, okul öncesi çocuklar için sessiz kitap olarak kullanabilirsiniz. Bu kitapları akıllı tahtaya yansıtarak sınıf içerisinde bir tartışma ve yaratıcı düşünme ortamı oluşturabilir ya da kitap şablonlarında yer alan olayları öğrencilerinizle birlikte drama yöntemi ile sınıf içerisinde canlandırabilirsiniz.

“Kidory” aile katılımlı etkinliklerde de kullanılabilir. Öğrenciler ebeveynleri ile birlikte yazdıkları hikâyeyi sınıfta paylaşabilirler.

İlkokul-Ortaokul

“Kidory” Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş kazanımlardan, ilkokul düzeyinde 42, ortaokul düzeyinde ise 38 kazanımı karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. ‘Kidory’ ı ilkokullarda Türkçe derslerinde ve şablonların içeriğinde yer alan çevre, dostluk vb. temalarını göz önünde bulundurarak Hayat Bilgisi derslerinde kullanabilirsiniz. Bu yönü ile ‘Kidory’ ı kullanarak disiplinlerarası hikayeler oluşturmak mümkündür.

Öğrencileriniz web sitemizde bulunan şablonlar üzerine hikâye yazarken aynı zamanda;

 • - Dinleme/izleme, konuşa, okuma ve yazma,
 • - Türkçeyi, konuşa ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma,
 • - Okuduğunu, dinlediğini, izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşma; duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirme,
 • - Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etme,
 • - Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • - Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme,
gibi becerilerini geliştirmiş olacaklardır.

Liseler

“Kidory” uygulamasını lise düzeyinde öğrencilerin;

 • - Edebiyat derslerinde öykü yazma,
 • - Yabancı dil derslerinde gramer ve kelime bilgilerini kullanarak bir ürün ortaya çıkarma,
becerilerinin geliştirilmesi için kullanabilirsiniz.

Üniversiteler

Üniversitelerde “Kidory”ı eğitim fakültelerinin

 • - Okul Öncesi Öğretmenliği,
 • - Sınıf Öğretmenliği,
 • - Türkçe Öğretmenliği,
 • - Edebiyat Öğretmenliği,
bölümlerinde okuyan öğrencilerin teknoloji tabanlı ders planı oluşturma becerilerini desteklemek için kullanabilirsiniz.