Kidory Hakkında

Kidory, Türkçe arayüze sahip ilk ve tek dijital hikaye yazma platformudur. Çocuklar bu platformda, farklı temalardaki hikaye yazma şablonları üzerine görsel okuma ve yaratıcılık becerilerini kullanarak kendi hikayelerini yazarlar.

Kidory içerisindeki şablonlar aynı zamanda çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerini (öz yeterlilik, öz farkındalık, sosyal farkındalık, iletişim ve sorumlu karar alma becerileri) destekleyecek şekilde kurgulanmıştır. Bu şablonlar, ilkokul ve ortaokul düzeyinde hikaye yazma etkinlikleri ve anaokul düzeyinde sessiz kitap etkinlikleri için kullanıma uygundur.

Çocuklarımızın teknoloji karşısında tüketen değil üreten bireyler olması için farklı kurumlarla, öğretmenlerle, ebeveynlerle, illüstratörlerle işbirliği yapıyor ve hiç durmadan çalışıyoruz.

“Kidory” uygulamasını neden geliştirdik?
Çocuklarımızın geleceğe hazır olmaları için dil kullanımı, iletişim, iş birliği, üretkenlik, ve yaratıcılık gibi becerilere sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bizler de “Kidory” uygulamasını geliştirerek çocukların bu tür becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak istedik.

“Kidory” uygulaması yukarıda bahsi geçen beceriler dışında çocuklar için nasıl bir fayda sağlar?
Çocukların özgüvenini destekler. Yazdıkları bir ürünle ortaya çıkmaları konusunda onları cesaretlendirir. Ayrıca çocukların teknolojik ortamlarda kendilerini “tüketen” değil “üreten” bir birey olarak yeniden konumlandırmalarını sağlar.